Economy paket

150 €

mesečno

Social Media Apprentice

 • Istraživanje konkurencije i tržišta
 • Izrada dugoročnog plana aktivnosti na internetu i integracija sa poslovanjem
 • Kreiranje Instagram i Facebook profila
 • Kreiranje i optimizacija Google Business stranice
 • Dizajniranje Facebook i Instagram kanala, cover fotografije, profilne, dodatne informacije.
 • Kreiranje 2 posta nedeljno
 • Kreiranje 2 storija nedeljno
 • Grafička izrada postova i storija
 • Pisanje tekstova za postove – copywriting
 • Aktivnost na mrežama, lajkovanje tudjih objava, odgovaranje na komentare, brisanje nepoželjnih komentara, odgovaranje na poruke.
 • Izrada i dostava mesečnih izveštaja
Standard paket

200 €

mesečno

Social Media Adept

 • Istraživanje konkurencije i tržišta
 • Izrada dugoročnog plana aktivnosti na internetu i integracija sa poslovanjem
 • Kreiranje Instagram i Facebook profila
 • Kreiranje i optimizacija Google Business stranice
 • Kreiranje i optimizacija LinkedIn stranice
 • Dizajniranje Facebook, Instagram i LinkedIn stranice, cover fotografije, profilne, dodatne informacije.
 • Kreiranje 2 posta nedeljno
 • Kreiranje 2 storija nedeljno
 • Grafička izrada postova i storija
 • Pisanje tekstova za postove – copywriting
 • Aktivnost na mrežama, lajkovanje tudjih objava, odgovaranje na komentare, brisanje nepoželjnih komentara, odgovaranje na poruke.
 • Jedno organizovano fotografisanje ili snimanje mesečno.
 • Postavljanje Google analitike i Facebook Pixel-a.
 • Izrada i dostava mesečnih izveštaja

Najprodavaniji

Advanced paket

300 €

mesečno

Social Media Expert

 • Istraživanje konkurencije i tržišta
 • Izrada dugoročnog plana aktivnosti na internetu i integracija sa poslovanjem
 • Osmišljanje, priprema i pomoć u sprovodjenju promotivnih aktivnosti.
 • Kreiranje Instagram i Facebook profila
 • Kreiranje i optimizacija Google Business stranice
 • Kreiranje i optimizacija LinkedIn stranice
 • Dizajniranje Facebook, Instagram i LinkedIn stranice, cover fotografije, profilne, dodatne informacije.
 • Kreiranje 3 posta nedeljno
 • Kreiranje 3 storija nedeljno
 • Grafička izrada postova i storija
 • Pisanje tekstova za postove – copywriting
 • Aktivnost na mrežama, lajkovanje tudjih objava, odgovaranje na komentare, brisanje nepoželjnih komentara, odgovaranje na poruke.
 • Dva organizovana fotografisanja ili snimanja mesečno.
 • Postavljanje Google analitike i Facebook Pixel-a.
 • Plaćeni marketing, konsultacije, priprema, praćenje i dostava izveštaja.
 • Blog, konsultacije, priprema, izrada i postavljanje.
 • Prikupljanje mailova, osmišljanje, izrada i slanje newsletter-a.
 • Izrada i dostava mesečnih izveštaja
Ultimate paket

400 €

mesečno

Social Media Master

 • Istraživanje konkurencije i tržišta
 • Izrada dugoročnog plana aktivnosti na internetu i integracija sa poslovanjem
 • Osmišljanje, priprema i pomoć u sprovodjenju promotivnih aktivnosti.
 • Kreiranje Instagram i Facebook profila
 • Kreiranje i optimizacija Google Business stranice
 • Praćenje i odgovaranje na Google recenzije.
 • Kreiranje i optimizacija LinkedIn stranice
 • Dizajniranje Facebook, Instagram i LinkedIn stranice, cover fotografije, profilne, dodatne informacije.
 • Kreiranje 4 posta nedeljno
 • Kreiranje 4 storija nedeljno
 • Grafička izrada postova i storija
 • Pisanje tekstova za postove – copywriting
 • Aktivnost na mrežama, lajkovanje tudjih objava, odgovaranje na komentare, brisanje nepoželjnih komentara, odgovaranje na poruke.
 • Tri organizovana fotografisanja ili snimanja mesečno.
 • Postavljanje Google analitike i Facebook Pixel-a.
 • Plaćeni marketing, konsultacije, priprema, praćenje i dostava izveštaja.
 • Blog, konsultacije, priprema, izrada i postavljanje.
 • Prikupljanje mailova, osmišljanje, izrada i slanje newsletter-a.
 • Osmišljanje, priprema i izvodjenje e-mail marketinga
 • Izrada i dostava mesečnih izveštaja
Standard paket

200 €

jednokratno

Web design Adept

 • Web prezentacija do 10 stranica
 • Savremen WordPress dizajn
 • Besplatan .co.rs domen godinu dana
 • Besplatan hosting godinu dana
 • Osnovna SEO optimizacija
 • Prijava sajta na Google Analitiku i Google search konzolu
 • Postavljane i podešavanje Google Business stranice
 • Povezivanje na socijalne mreze, Google maps, itd…

Najprodavaniji

Advanced paket

400 €

jednokratno

Web Design Expert

 • Web prezentacija do 30 stranica
 • Savremen WordPress dizajn
 • Besplatan .rs ili .com domen godinu dana
 • Besplatan hosting godinu dana
 • Napredna SEO optimizacija
 • Prijava sajta na Google Analitiku i Google search konzolu
 • Postavljane i podešavanje Google Business stranice
 • Povezivanje na socijalne mreze, Google maps, itd…
 • Sajt na do tri jezika
 • Mesec dana besplatnih dodatnih izmena
 • Mesec dana besplatne podrske
Ultimate paket

Na upit

jednokratno / mesečno

Web Design Master

 • Web prezentacija sa neograničenim brojem stranica
 • Savremen WordPress dizajn
 • Besplatan .co.rs i .rs ili .com domen godinu dana
 • Besplatan hosting godinu dana
 • Napredna SEO optimizacija
 • Prijava sajta na Google Analitiku i Google search konzolu
 • Postavljane i podešavanje Google Business stranice
 • Povezivanje na socijalne mreze, Google maps, itd…
 • Sajt na željenom broju jezika
 • Vodjenje Google Ads kampanji
 • Izrada web prodavnice u skladu sa vašom delatnošću
  Integracija online plaćanja proizvoda i usluga
 • Izrada željenih dodatnih funkcionalnosti
 • Neograničen broj izmena uz mesečno održavanje sajta
 • Prioritetna podrška uz mesečno održavanje sajta
Standard paket

100 €

jednokratno

SEO Adept

 • Kreiranje plana internet marketinga
 • Postavljanje Google analitike
 • SEO optimizacija sajta i ograničenog broj stranica, slike, tekstovi, linkovi
 • Kreiranje i ažuriranje Google Business stranice
 • Integracija sa društvenim mrežama

Najprodavaniji

Advanced paket

Na upit

jednokratno

SEO Expert

 • Kreiranje plana internet marketinga
 • Postavljanje Google analitike
 • SEO optimizacija sajta i svih stranica na sajtu, slike, tekstovi, linkovi
 • Kreiranje i ažuriranje Google Business stranice
 • Integracija sa društvenim mrežama
 • Postavljanje mape sajta i analiza sajta na Google Search konzoli
 • Upis u relevantne direktorijume
Ultimate paket

Na upit

mesečno

SEO Master

 • Kreiranje plana internet marketinga
 • Postavljanje Google analitike
 • SEO optimizacija sajta i svih stranica na sajtu, slike, tekstovi, linkovi
 • Kreiranje i ažuriranje Google Business stranice
 • Integracija sa društvenim mrežama
 • Postavljanje mape sajta i analiza sajta na Google Search konzoli
 • Upis u relevantne direktorijume
 • Google Ads i Bing reklamiranje
 • Priprema i izvođenje backlink strategije
 • Analitika i priprema izveštaja
 • Dugoročni paket – dostupan uz pakete društvenih mreža
Podešavanje Google Business

20 €

jednokratno

Podešavanje Google Analytics

50 €

jednokratno

Vođenje Twitter profila

100 €

mesečno

Vođenje TikTok profila

150 €

mesečno

Vođenje YouTube profila

Na upit

mesečno

Fotografisanje

Na upit

jednokratno

Dizajn i brending

Na upit

jednokratno / mesečno

Copywriting

Na upit

jednokratno / mesečno

Economy paket

150 €

mesečno

Social Media Apprentice

 • Istraživanje konkurencije i tržišta
 • Izrada dugoročnog plana aktivnosti na internetu i integracija sa poslovanjem
 • Kreiranje Instagram i Facebook profila
 • Kreiranje i optimizacija Google Business stranice
 • Dizajniranje Facebook i Instagram kanala, cover fotografije, profilne, dodatne informacije.
 • Kreiranje 2 posta nedeljno
 • Kreiranje 2 storija nedeljno
 • Grafička izrada posta i storija
 • Pisanje tekstova za postove – copywriting
 • Aktivnost na mrežama, lajkovanje tudjih objava, odgovaranje na komentare, brisanje nepoželjnih komentara, odgovaranje na poruke.
 • Izrada i dostava mesečnih izveštaja
Standard paket

200 €

mesečno

Social Media Adept

 • Istraživanje konkurencije i tržišta
 • Izrada dugoročnog plana aktivnosti na internetu i integracija sa poslovanjem
 • Kreiranje Instagram i Facebook profila
 • Kreiranje i optimizacija Google Business stranice
 • Kreiranje i optimizacija LinkedIn stranice
 • Dizajniranje Facebook, Instagram i LinkedIn stranice, cover fotografije, profilne, dodatne informacije.
 • Kreiranje 2 posta nedeljno
 • Kreiranje 2 storija nedeljno
 • Grafička izrada posta i storija
 • Pisanje tekstova za postove – copywriting
 • Aktivnost na mrežama, lajkovanje tudjih objava, odgovaranje na komentare, brisanje nepoželjnih komentara, odgovaranje na poruke.
 • Jedno organizovano fotografisanje ili snimanje mesečno.
 • Postavljanje Google analitike i Facebook Pixel-a.
 • Izrada i dostava mesečnih izveštaja

Najprodavaniji

Napredni paket

300 €

mesečno

Social Media Expert

 • Istraživanje konkurencije i tržišta
 • Izrada dugoročnog plana aktivnosti na internetu i integracija sa poslovanjem
 • Osmišljanje, priprema i pomoć u sprovodjenju promotivnih aktivnosti.
 • Kreiranje Instagram i Facebook profila
 • Kreiranje i optimizacija Google Business stranice
 • Kreiranje i optimizacija LinkedIn stranice
 • Dizajniranje Facebook, Instagram i LinkedIn stranice, cover fotografije, profilne, dodatne informacije.
 • Kreiranje 3 posta nedeljno
 • Kreiranje 3 storija nedeljno
 • Grafička izrada posta i storija
 • Pisanje tekstova za postove – copywriting
 • Aktivnost na mrežama, lajkovanje tudjih objava, odgovaranje na komentare, brisanje nepoželjnih komentara, odgovaranje na poruke.
 • Dva organizovana fotografisanja ili snimanja mesečno.
 • Postavljanje Google analitike i Facebook Pixel-a.
 • Plaćeni marketing, konsultacije, priprema, praćenje i dostava izveštaja.
 • Blog, konsultacije, priprema, izrada i postavljanje.
 • Prikupljanje mailova, osmišljanje, izrada i slanje newsletter-a.
 • Izrada i dostava mesečnih izveštaja
Ultimate paket

400 €

mesečno

Social Media Master

 • Istraživanje konkurencije i tržišta
 • Izrada dugoročnog plana aktivnosti na internetu i integracija sa poslovanjem
 • Osmišljanje, priprema i pomoć u sprovodjenju promotivnih aktivnosti.
 • Kreiranje Instagram i Facebook profila
 • Kreiranje i optimizacija Google Business stranice
 • Praćenje i odgovaranje na Google recenzije.
 • Kreiranje i optimizacija LinkedIn stranice
 • Dizajniranje Facebook, Instagram i LinkedIn stranice, cover fotografije, profilne, dodatne informacije.
 • Kreiranje 4 posta nedeljno
 • Kreiranje 4 storija nedeljno
 • Grafička izrada posta i storija
 • Pisanje tekstova za postove – copywriting
 • Aktivnost na mrežama, lajkovanje tudjih objava, odgovaranje na komentare, brisanje nepoželjnih komentara, odgovaranje na poruke.
 • Tri organizovana fotografisanja ili snimanja mesečno.
 • Postavljanje Google analitike i Facebook Pixel-a.
 • Plaćeni marketing, konsultacije, priprema, praćenje i dostava izveštaja.
 • Blog, konsultacije, priprema, izrada i postavljanje.
 • Prikupljanje mailova, osmišljanje, izrada i slanje newsletter-a.
 • Osmišljanje, priprema i izvodjenje e-mail marketinga
 • Izrada i dostava mesečnih izveštaja
Standard paket

200 €

jednokratno

Web design Adept

 • Web prezentacija do 10 stranica
 • Savremen WordPress dizajn
 • Besplatan .co.rs domen godinu dana
 • Besplatan hosting godinu dana
 • Osnovna SEO optimizacija
 • Prijava sajta na Google Analitiku i Google search konzolu
 • Postavljane i podešavanje Google Business stranice
 • Povezivanje na socijalne mreze, Google maps, itd…

Najprodavaniji

Advanced paket

400 €

jednokratno

Web Design Expert

 • Web prezentacija do 30 stranica
 • Savremen WordPress dizajn
 • Besplatan .rs ili .com domen godinu dana
 • Besplatan hosting godinu dana
 • Napredna SEO optimizacija
 • Prijava sajta na Google Analitiku i Google search konzolu
 • Postavljane i podešavanje Google Business stranice
 • Povezivanje na socijalne mreze, Google maps, itd…
 • Sajt na do tri jezika
 • Mesec dana besplatnih dodatnih izmena
 • Mesec dana besplatne podrske
Ultimate paket

Na upit

jednokratno / mesečno

Web Design Master

 • Web prezentacija sa neograničenim brojem stranica
 • Savremen WordPress dizajn
 • Besplatan .co.rs i .rs ili .com domen godinu dana
 • Besplatan hosting godinu dana
 • Napredna SEO optimizacija
 • Prijava sajta na Google Analitiku i Google search konzolu
 • Postavljane i podešavanje Google Business stranice
 • Povezivanje na socijalne mreze, Google maps, itd…
 • Sajt na željenom broju jezika
 • Vodjenje Google Ads kampanji
 • Izrada web prodavnice u skladu sa vašom delatnošću
  Integracija online plaćanja proizvoda i usluga
 • Izrada željenih dodatnih funkcionalnosti
 • Neograničen broj izmena uz mesečno održavanje sajta
 • Prioritetna podrška uz mesečno održavanje sajta
Standard paket

100 €

jednokratno

SEO Adept

 • Kreiranje plana internet marketinga
 • Postavljanje Google analitike
 • SEO optimizacija sajta i ograničenog broj stranica, slike, tekstovi, linkovi
 • Kreiranje i ažuriranje Google Business stranice
 • Integracija sa društvenim mrežama

Najprodavaniji

Advanced paket

Na upit

jednokratno

SEO Expert

 • Kreiranje plana internet marketinga
 • Postavljanje Google analitike
 • SEO optimizacija sajta i svih stranica na sajtu, slike, tekstovi, linkovi
 • Kreiranje i ažuriranje Google Business stranice
 • Integracija sa društvenim mrežama
 • Postavljanje mape sajta i analiza sajta na Google Search konzoli
 • Upis u relevantne direktorijume
Ultimate paket

Na upit

mesečno

SEO Master

 • Kreiranje plana internet marketinga
 • Postavljanje Google analitike
 • SEO optimizacija sajta i svih stranica na sajtu, slike, tekstovi, linkovi
 • Kreiranje i ažuriranje Google Business stranice
 • Integracija sa društvenim mrežama
 • Postavljanje mape sajta i analiza sajta na Google Search konzoli
 • Upis u relevantne direktorijume
 • Google Ads i Bing reklamiranje
 • Priprema i izvođenje backlink strategije
 • Analitika i priprema izveštaja
 • Dugoročni paket – dostupan uz pakete društvenih mreža
Podešavanje Google Business

20 €

jednokratno

Podešavanje Google Analytics

50 €

jednokratno

Vođenje Twitter profila

100 €

mesečno

Vođenje TikTok profila

150 €

mesečno

Vođenje YouTube profila

Na upit

mesečno

Fotografisanje

Na upit

jednokratno

Dizajn i brending

Na upit

jednokratno / mesečno

Copywriting

Na upit

jednokratno / mesečno